top of page

Folkebevægelsen

Mod Gæld

 

Folkebevægelsen Mod Gæld er et netværk af "gældstruede" og aktivister med det langsigtede mål at mobilisere og opbygge bred folkelig støtte til en kollektiv gældsstrejke.

 

Formålet med gældsstrejken er at tage magten over egen tilværelse tilbage fra de finansielle institutioner og lamme det finansielle system ved at nægte at betale de påståede gældsposter tilbage. 

 

»Hvis store dele af under- og middelklassen i Vesten pludselig fik nok af at sidde og vente på, at de hver for sig går fallit, og i stedet bestemte sig for kollektivt at holde op med at betale af på deres gæld, så ville systemet kollapse for øjnene af selv den mest kyniske hedge-fund manager«. - Ole Bjerg, sociolog, lektor og Ph.D. på CBS

 

Afmagten af at være stavnsbundet til et lån, indgået under falske forudsætninger og uden fuld redegørelse, skal vendes til håb, sammenhold og fælles kamp for at slippe for instrumentel slaveri.

 

Folkebevægelsen Mod Gæld er et barn af Occupy-bevægelsen, inspireret af Zeitgeist-bevægelsen.

 

Vi er ikke røde, vi er ikke blå, - der er ikke et OS og ikke et DEM.
Der er kun OS, symbiosen af liv, på planeten Jorden.

 

Gæld er stavnsbindingens genindførsel

Noget tyder på, at vi kan anskue politiske og sociale konflikter gennem gæld. Måske har gældssamfundet erstattet velfærdssamfundet, hvor gælden har taget form af kontrol.

 

Skyldnerne mod kreditorerne

Occupy-bevægelserne viser, at en ny klassekamp er undervejs. Det er ikke længere arbejderne mod kapitalisterne, men derimod gældsslaverne mod kreditorerne. Strejke er ikke længere et effektivt våben. Kun hvis man kollektivt nægter at afdrage gælden, får man finanskapitalisterne i tale

 

Vi må lade være med at betale vores regninger

Hvis vi skal begynde at begribe krisen, så er vi nødt til at starte med gælden.

 
 
Hvorfor spiller gæld en sådan en stor rolle?
 

"Det er i første omgang jo bare et løfte. MEN: Til forskel fra alle andre løfter mellem mennesker, er gæld et løfte, som lader sig nøjagtigt definere i tal. Dermed bliver det upersonligt, overleveret til andre, transformeret, lagt sammen. Med andre ord: Et løfte mister sin menneskelige oprindelse, og er som erfaret i finanskrisen, på et eller andet tidspunkt ikke længere til at kapere. På den måde bliver gæld til en slags zombier af menneskelige løfter. Og alligevel bevarer dette forhold fortsat en fernis af moral. Fordi det er en af de stærkest udprægede moralske forestillinger, at gæld bør betales tilbage, uanset hvor mærkværdig gælden end er.

[...]

Gæld er, for en tidsbegrænset periode, et meget effektivt redskab til at forandre relationer mellem mennesker som er baseret på vold og ulighed til noget, som moralsk ser ud til at være helt legitimt. Den som har vilkårlig magt over andre og benytter den til at udbytte andre, vil altid forsøge at sløre denne udbytning ved at kalde det gæld.

Enhver mafioso ved det. Han henvender sig til dig og siger, at du skylder ham noget, nemlig dit liv, for han kunne jo gå hen og slå dig ihjel. Men han lader dig slippe for denne gang, dog forventes der til gengæld visse tjenester. På denne måde kan udbytteren opretholde sin selvopfattelse af at være et retfærdigt menneske og skyldneren føler sig som en umoralsk taber.

Historien viser, at sådan et system på et eller andet tidspunkt imploderer.

[...]

Når du idag – som stat, som studerende, som ikke-milionarving – vil mere end bare at overleve, må du forgælde dig.

Historisk set blev de fleste mennesker anset for at være skyldnere. Ofte er det slet ikke klart, hvor gælden kommer fra. Mange religioner går ud fra, at vi fødes som skyldnere."

- David Graber, forfatter, antropolog og aktivist i Occupy-bevægelsen.

 

”Vi lever idag i et system, hvori gældsætningen har en allestedsnærværende rolle og er uomgængelig.

I en vis forstand har det kapitalistiske system udviklet sig fra et borgerligt velfærdssystem til et gældssystem.

Man kan slet ikke være del af konsumsamfundet uden at være forgældet. Men det handler ikke længere om fladskærms-tv og lignende; det er idag helt grundlæggende behov som tvinger folk til at forgælde sig. Derfor betegner jeg det forgældede menneske som universelt...“ 

- Michael Hardt, forfatter og politiske filosof.

 

 

Så med erkendelsen af,

at vi aldrig vil være i stand til at betale vores gæld,

er det eneste logiske tilbage at gøre,

at nægte at betale...

 

I kølvandet på en sådan udmelding melder der sig ofte en masse bekymriner, frygt for konsekvenserne af denne handling, trusler om renter, gebyrer, rykkere, inkasso, RKI, foged ret, advokat salær og så videre, og så videre - endnu engang bliver den iboende vold i systemet tydeliggjort - gennem trusler om vold, vil systemet tvinge  dig til at makke ret.

 

Men der er ingen grund til bekymring, for du besidder magten til at kaste alle på påståede fordringshaverne (dem der mener, du skylder dem penge) på porten. 
En del af Folkbevægelsen Mod Gælds målsætning er at fremstille en "strejke-pakke" med den nødvendige information du har brug for, for at kunne modsætte dig "de falske fordringshavere".

bottom of page