top of page

Hvad er Occupy ???

Occupy Denmark og Occupy Copenhagen er en del af en global bevægelse der er bekymret over samfundsudviklingen.

Vi er inspireret af bl.a. det arabiske forår, Democracia real Ya (Indignados / M15) i Spanien og Occupy Wall Street i New York.

Occupy bevægelsen har lokale grupper i over 2000 byer verden over.

Vi er bekymrede over:

I. at demokratiet bliver korrumperet når penge har magt over politikerne.

II. at massemedierne forsømmer deres funktion som demokratiets livsnerve når  de leverer det som markedskræfterne og den økonomiske elite kræver, i stedet for det der er nyttigt at vide.

III. at vi har et økonomisk system som er fundamentalt ustabilt, som skaber kriser de færreste kan forudse, som får mega-koncerner til at vokse sig endnu større, og som skaber sult ved at spille hasard med fødevarepriser.

IV. at vi har et økonomisk system som kræver uendelig vækst og evigt stigende forbrug for at fungere.

V. at jordens rigdomme og økonomiske magt bliver koncentreret på færre og færre hænder.

VI. at vi driver rovdrift på jordens ressourcer således at kommende generationer vil være efterladt med tæt på ingenting.

Occupy-bevægelsen er uafhængig af partipolitik.

Mange af bevægelsens aktivister og sympatisører er også engagerede i andre organisationer og bevægelser af vidt forskellig karakter der beskæftiger sig med samme problemområde, men Occupy-bevægelsen er uafhængig af partipolitik og politiske ideologier.
Occupy bevægelsen er et forum hvor vi diskuterer problemer og løsninger uden at bevægelsen som helhed kan tages til indtægt for nogen bestemt politisk ideologi.
Vi forstår at ingen enkelt eller statisk løsning kan løse alle problemerne. Vi har hver især vores egne ideer om hvad der skal til for at skabe en bedre verden. Vi mener i stedet at flest mulige mennesker skal inddrages i processen med at finde løsninger på de mange alvorlige problemer vores planet står overfor.

Derfor går vi ind for:
I. at politikere, medier, samfundsdebattører, forskere og alle mennesker i almindelighed tager problemerne alvorligt og diskuterer mulige løsninger.
II. at magten skal ligge hos borgerne.
III. at den nuværende kasino-økonomi skal erstattes af et system der skaber stabilitet, retfærdighed, tryghed og bæredygtighed.
IV. at rovdriften på jordens ressourcer stoppes, at forbruget balanceres og i stigende grad overgår til vedvarende og fornyelige kilder.

Occupy bevægelsen opfordrer alle mennesker til at tage et medansvar for samfundsudviklingen og klodens fremtid og til at bidrage til at løse de enorme problemer verden står overfor.

Derfor opfordrer vi alle til at være med - også dig!

Kom godt igang hér...

 

Har du lyst til at hjælpe Occupy med at realisere fremtidige projekter?
Såsom demonstrationer, flash mobs, happenings, workshops, konferencer? 

Så kan du nu hjælpe os ved at melde dig som "støttemedlem" i foreningen "Occupy Copenhagen Support" 
Støttemedlemsskabet koster 50 kr og kan indsættes på foreningens konto i

Merkur Bank, 8401 0001193624 mrk. "støttemedlem".

Har du lyst eller mulighed for at donere mere end 50 kr. skal du være hjertelig velkommen - alle bidrag større eller mindre tages imod med kyshånd. Alt administration af foreningen er baseret på frivillighed - alle indsamlede midler går ubeskåret til dækning af udgifter forbundet med afviklingen af arrangementer. 
 

Hvor er Occupy ???

Occupy Copenhagen holdt til på BolsjeFabrikken på Lærkevej, men efter lukningen af Lærkevej, mangler vi et nyt fast tilholdssted.

Vi bruger dog Folkets Hus og Studenterhuset flittigt ifbm. planlægning af aktiviteter.

 - aktiviteter som foregår spredt ud over hele byen! 

 

Kampagne »Inspirational Zone« er pt. i bero - men foregik hver 14. dag i Folkets Hus, Stengade 50, 2200 København N - Læs mere hér.

 

Occupy Copenhagen Radio produceres og transmiteres i samarbejde med Radio Karen der har studie i Karens Minde Kulturhus, Wagnersgade 19, 2450 København SV.

Har du lyst til at gæste studiet eller komme med forslag til emner vi kan tage op så henvend dig her

 

Folkebevægelsen Mod Gæld har pt. udelukkende til hjemme på facebook.

 

Information om nye initiativer, tingmøder, happening osv. vil blive listet under Aktiviteter og blive annonceret via fb-gruppen #OccupyCPH og fb-siden Occupy Denmark.

Medlemmer af facebook gruppen inviteres automatisk til samtlige aktiviteter.

bottom of page