top of page

Kend dine (occupy-relevante) rettigheder

- Retsplejelovens $750: Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato (ikke CPR-nummer) til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde.
- Grundlovens $79: Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.
- Grundlovens $80: Ved opløb* må den væbnede magt, når den ikke angribes, kun skride ind, efter at mængden tre gange i kongens og lovens navn forgæves er opfordret til at skilles.
*Opløb: Juridisk betegnelse for en samlet menneskemængde uden lovlig formål** og uden en leder, som mængden adlyder.
** Et lovligt formål kan være at forsamles under åben himmel.

Opsummeret: Du behøver ikke at udtale dig til politiet! Kun oplyse dit navn, adresse og fødselsdato til politiet; men ikke de fire sidste cifre i dit CPR.

Politiet må skride til anholdelse hvis og kun hvis samtlige af de følgende betingelser er opfyldt:
1) Der er en forsamling af mennesker
2) Uden leder
3) Uden lovligt formål
4) Der befrygtes fare for den offentlige fred af denne forsamling

En hurtig vurdering af vores praksis i Occupy-bevægelsen viser at vi kun opfylder to (1 og 2) af fire, og at politiet derfor bryder loven hvis de alligevel skrider til anholdelse.

Og bemærk; selv hvis politiet fejlagtigt vurderer at der er tale om 'opløb', så må de først gribe ind når forsamlingen tre gange i kongens og lovens navn forgæves er opfordret til at skilles - så man har altså god til til at gå lidt på afstand.

bottom of page